top of page

Processtøtte

Vi støtter grupper og organisationer, der har noget med uddannelse at gøre.

Vi støtter disse grupper til at opnå en struktur med færre magtforskelle og mere rummelighed gennem refleksion i procesorienteret arbejde.

Gennem en intersektionel tilgang arbejder vi åbent med vores egen positionering som en del af metodikken.

Loom er uafhængig af myndigheder og regeringer og arbejder på tværs af partier og med dem, der er berørt af multipel diskrimination og deres selvorganiserede grupper. Grundprincipperne i arbejdet er deltagelse, intersektionalitet og dialog.

Der træffes kun beslutninger om faktuelle spørgsmål, som der er konsensus om og svarer til foreningens værdier og principper.

  • Udarbejdelse af nye handlingsstrategier med fokus på antidiskrimination og med et syn fra flere perspektiver

  • Tilpasning til de rådgivendes bekymringer, interesser og behov under hensyntagen til deres individuelle situation og faglige krav (bekymring og behovsorientering).

  • Mål- og løsningsorientering i samspillet, med det formål at introducere opnåelige og strukturerede løsningsmuligheder og udvikle og udfolde motivation og handleorientering.

  • Implementeringen af dette akkompagnement afspejler mangfoldighed, lighed og en ikke-paternalistisk tilgang til mangfoldighed og antiracisme og er tværgående og selvkritisk i alle henseender

bottom of page